CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Dra på tur med CISV

Barneleir

Barneleir er CISVs opprinnelige, og fremdeles største, program. Hvert år sender CISV Norge rundt 200 barn til slike leire verden over, og inviterer enda flere til leire i Norge.

CISVs barneleire tar sikte på å fremme vennskap, samarbeid og tverrkulturell forståelse. Programmet kjennetegnes av lek og erfaringsbasert læring. Gjennom en blanding av fredsutdannings-, kulturelle, og sportsaktiviteter får deltakerne anledning til å lære hverandre å kjenne, og erfare samarbeid og sameksistens på tvers av kulturelle grenser.

Varighet: 28 dager
Alder: 
11 år
Kostnader (per delegat): 
 • Norge: 10.000 kr
 • Norden: 12.000 kr
 • Europa: 14.000 kr
 • Verden: 16.000 kr

Deltakere:

 • 12 Delegasjoner á 2 gutter og 2 jenter, samt en leder (21 år+)
 • 6 Juniorledere – JC (16-17 år)
 • 5-6 Stabsmedlemmer (21 år+)

Søk på barneleir nå: CISV Norge søknadsskjema

Youth Meeting

Youth meeting er korte og regionale leirar baserte på eit leirtema som let ungdomar utforske interkulturelle tema i ein regional kontekst.

Youth meeting varer i 8 eller 15 dagar, og arrangerast for aldersgruppene 12-13, 14-15, 16-18 og 19+.

Varighet: 8 eller 15 dagar
Alder: 12-13 år, 14-15 år, 16-18 år, 19+ år
Deltakarar:

 • under 16 år: 5 delegasjonar à 6 deltakarar + leiar på 21+ år
 • over 16 år: omlag 25 delegatar, frå 10-12 ulike land
 • 4-6 stabsmedlemmer

Søk på Youth meeting nå: CISV Norge søknadsskjema

Interchange

Interchange er CISV sitt eneste utvekslingsprogram. En interchange kan vare enten i 2 + 2 uker eller i 4 + 4 uker.

Tiden fordeles jevnt mellom rene fellesaktiviteter med begge delegasjonene (velkomst- og avskjedsfest, minileir), tid med sine egne vertsfamilier (besøke slekt, spise middag sammen, reise på familiehytten etc.) og tid til spontane aktiviteter (kino, video etc.)

Varighet: 4-8 uker
Alder: 12-15 år
Deltakere:
 • 2 delegasjoner á 6-10 delegater, samt 1 leder (21 år+) og eventuelt en juniorleder (18-20 år).

Søk på Interchange nå: CISV Norge søknadsskjema

Step Up

Step Up er en 23 dagers internasjonal leir bestående av 9 delegasjoner fra forskjellige land.

Fokuset på en Step Up er å utfordre ungdommene til å planlegge aktiviteter og utvikle lederegenskaper gjennom fasilitering. Ungdommene har selv ansvaret for leirens innhold og timeplan, utvikling av tema og leirens framgang. Ledere og stab er til stede for å bistå ungdommene med oppbakking, forslag og hjelp til å gjennomføre dette.

Varighet: 23 dager
Alder: 14-15 år
Kostnader (per delegater):
 • Norge: 11.500 kr
 • Norden: 13.500 kr
 • Europa: 15.500 kr
 • Verden: 17.500 kr

Deltakere:

 • 9 Delegasjoner á 2 gutter og 2 jenter,
  samt en leder (21 år+)
 • 5-6 Stabsmedlemmer (21 år+)
 • Nasjonal delegattrening for alle delegasjoner i april før leiren starter

Søk på Step Up nå: CISV Norge søknadsskjema

Seminarleir

Seminarleir er en tre ukers leir for 17-18-åringer der de gjennom diskusjoner, gruppearbeid, aktiviteter og sosialt samvær skaper sin egen leir og eget lille samfunn for tre uker. Deltakerne er selv ansvarlige for leirens innhold, hvordan aktivitetene skal være og hvordan leirhverdagen skal organiseres.

Varighet: 21 dager
Alder: 17-18 år
Deltakere:

 • 25-30 delegater (17-18 år)
 • 5 stabsmedlemmer (21 år+)

Søk på Seminarleir nå: CISV Norge søknadsskjema

Publisert 17. oktober 2016, 19:57 · Kategori: Engasjement, Hva skjer?, Leir, Rekruttering

Legg igjen en kommentar

E-postadressa di blir aldri publisert eller delt. Obligatoriske felt er merka *