Dersom du er junior (16-21 år gammel) og ønsker å søke fylkeslaget om støtte til deltagelse på nasjonale og/eller internasjonale arrangementer, har vi utarbeidet retningslinjer for for dette. Søknaden sendes til trondelag(@)no.cisv.org.