Dersom du har hatt utgifter som det er avtalt at CISV Trøndelag skal dekke, eksempelvis LTS eller NEO, må du fylle ut reiseregningsskjemaet (PDF) / reiseregningsskjemaet (XLS) til CISV Trøndelag, og sende det sammen med bilag til vår økonomiansvarlig, Laila Mannsverk Rønning: ronninglailam@gmail.com.