Dersom du har hatt utgifter som det er avtalt at CISV Trøndelag skal dekke, eksempelvis LTS eller NEO, må du fylle ut refusjonsskjema til CISV Trøndelag.  Refusjonsskjema skal være underskrevet av personen som krever refusjon. 

Skjema sendes sammen med alle bilag (kvitteringer)  i PDF-filformat til økonomiansvarlig, Olga Wikdahl. Kontaktinfo ligger i refusjonsskjema.